Protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , , , ,

Protokół odbioru wykonanych elementów robót budowlanych, zawierający opinie inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy