Wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki

Kategoria: Budowa
Tagi: , , , , ,

Wniosek skierowany do prezesa właściwego sądu, uzasadniający przyspieszenie wpisu hipoteki

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

Do Przewodniczącego Wydziału ..................

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

w ................................................................................................

ul. ................................................................................................

(dane Sądu)

 

Wniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyspieszenie czynności związanych z rozpoznaniem mojego wniosku złożonego dnia …........................... roku Nr Dz. Kw. …..........................., dotyczącego wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej Nr …...........................................................................................

Prośba moja podyktowana jest dużymi kosztami dodatkowego ubezpieczenia kredytu. Koszty ubezpieczenia do czasu wpisu hipoteki są dla mnie w tym momencie bardzo dużym obciążeniem finansowym, gdyż moje środki własne zostały nadwerężone w związku z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego oraz dodatkowymi opłatami związanymi z zakupem mieszkania, które musiały zostać pokryte wyłącznie z moich środków. Kwoty te są niebagatelne dla mojego budżetu, a ponieważ wpis hipoteki jest docelowym zabezpieczeniem kredytu, po jego uprawomocnieniu nie będziemy musieli ich ponosić.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

 

Z poważaniem,

...................................................................

(podpis Wnioskodawcy)