Podanie o pracę

Kategoria: Praca
Tagi: , , , , , ,

Podanie o pracę – wzór, szablon podania o pracę, które szukający pracy wysyła pracodawcy w odpowiedzi na ofertę pracy. Pobierz wzór podania o pracę, które następnie możesz przesłać danemu pracodawcy, u którego aplikujesz na stanowisko.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres, tel i e-mail)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(nazwa firmy do której składamy podanie)

 

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone dnia ….................. r. w …......................................, nr ref. …............, chciałbym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko …..........................

Posiadam doświadczenie na podobnym stanowisku, z wykształcenia jestem …………………., a Praca w Państwa firmie w pełni pozwoli na całkowite wykorzystanie mojej wiedzy i zdolności jakie nabyłem w trakcie dotychczasowej pracy. Jestem osobą, która chętnie podejmuje nowe wyzwania oraz łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Jestem dokładny, sumienny i punktualny.

Lubię pracować z ludźmi, potrafię budować dobre relacje ze współpracownikami. Cechuje mnie odporność na stres oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę.Wierzę, że bezproblemowo poradzę sobie z wszelkimi zadaniami mi powierzonymi.

Za główny cel w życiu zawodowym stawiam rozwój w zakresie pracy ………………………………………………..oraz zdobycie jak największej praktyki w tym zakresie. Z zaangażowaniem wykorzystam i rozwinę w pracy dla………………………………. swoją wiedzę oraz doświadczenie. Mam nadzieję, że moja aplikacja wyda się Państwu interesująca i będę miał możliwość zaprezentowania swojej kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Z poważaniem,

..............................................

(podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

….........................................

(podpis)