Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez dzierżawcę

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , ,

Wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy przez dzierżawcę określonej nieruchomości, wraz z uzasadnieniem wypowiedzenia dzierżawy

………………………, dnia ……… r.

(miejscowość i data)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(dane Dzierżawcy)

Do
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(dane Wydzierżawiającego)

Wypowiedzenie umowy dzierżawy mieszkania

Zgodnie zart. 704 Kodeksu cywilnego wypowiadam umowę dzierżawy zawartą ……………….. r., dotyczącą mieszkania położonego w …………………….. przy ul. …………………….., ze skutkiem od .......................r.

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………

Dzierżawca