Wypowiedzenie umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego

Kategoria: Wynajem i sprzedaż
Tagi: , , , , ,

Bezpłatny wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego. Dokument dotyczy określonej nieruchomości i zawiera uzasadnienie składanego wypowiedzenia.

…………………, dnia………… r.

(miejscowość i data)

.........……………………………….

.........……………………………….

.........……………………………….

(dane Wydzierżawiającego)

Do

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(dane Dzierżawcy)

 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy mieszkania

Zgodnie zart. 704 Kodeksu cywilnego wypowiadam umowę dzierżawy, zawartą ……………….. r., dotyczącą mieszkania położonego w …………………….. przy ul. …………………….., ze skutkiem od ………………………………. r.

Uzasadnienie

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

………………..………………………………….

          Wydzierżawiający