Wniosek o samodzielność lokalu

Kategoria: Zarządzanie
Tagi: , , , , ,

Dokument, zaświadczający o wymaganej ustawowo samodzielności lokalu. Samodzielność lokalu zaświadczana jest przez starostę. Taki dokument wymagany jest w celu wyodrębnienia lokalu w budynku bądź dla przeniesienia własności obiektu na jego nabywcę.

................................................, dnia ................... r.
(miejscowość, data)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Wnioskodawcy)

 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
(dane Urzędu)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 267) w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) proszę o wydanie zaświadczenia o samodzielności  lokalu ......................... przy ul.  .............................................................

 

Uzasadnienie:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Załączniki:

  1. ......................................................
  2. ......................................................
  3. ......................................................
  4. ......................................................

...............................................................

(podpis Wnioskodawcy)